Project- en interimmanagement

Binnen organisaties zijn er geregeld momenten dat er gepresteerd moet worden terwijl de benodigde personele kwaliteiten en formatie niet voor handen zijn. Ik weet uit eigen ervaring dat je dan als bestuurder of manager met de handen in het haar zit. Want waar vind je zo snel een deskundige die begrijpt wat jouw organisatie wil, jouw werkveld kent én meteen aan de slag gaat om binnen afzienbare tijd resultaat op maat te leveren?

Ik bied uiteenlopende oplossingen, bijvoorbeeld:

  • Een effectief functionerend organisatieonderdeel met op tijd behaalde beleidsresultaten en de financiën op orde.
  • Een ontwikkelde beleidsvisie, totstandgekomen door een transparante interne én externe analyse.
  • Implementatie van gerichte dienstverlening aan klanten.
  • Evaluatie van gevoerd beleid en advies over de toekomstige strategie.
  • Training en coaching van medewerkers gericht op een open en gelijkwaardige communicatie met klanten en belanghebbenden.
  • Een transparante én werkende besturing gebaseerd op de code good governance.
  • Een opgeschoond en foutloos systeem van procedures en regelingen, die gebaseerd zijn op het reële handelen van werkers in een organisatie.

Mijn aanbod is maatwerk, helemaal afhankelijk van de organisatie en wat de opdrachtgever wil. GJV Management en Advies doet niet zo maar ‘klussen’, maar wil na afronding waarde hebben toegevoegd aan de organisatie waarvoor is gewerkt. 

Ik ben inzetbaar als (project)manager, procesbegeleider en sparringpartner van management en professionals. Graag kom ik bij u langs voor een kennismaking en vrijblijvend verkennend gesprek!

Meer weten?

Neem direct contact op.
Tel: 06 41 32 06 71 of
E-mail: info@gjv-advies.nl