Toezichthouder

Deskundig in gezamenlijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke ondernemingen in de semipublieke sector opereren in een steeds complexere, snel veranderende maatschappelijke en bedrijfsmatige omgeving. Die omgeving stelt alsmaar hogere eisen aan de kwaliteiten van de bestuurders en de professionals, maar ook aan die van het (interne) toezicht. Deze eisen worden steeds vaker vastgelegd in governance codes die afdwingbaar zijn door branche-inspecties en overheden.
Toezicht houden is een vak geworden, waarvoor je over behoorlijk veel verschillende competenties moet beschikken: zowel bestuurlijke en inhoudelijke expertise, als gedragskenmerken en beschikbaarheid. Ik bied me aan als gekwalificeerd toezichthouder voor sectoren onderwijs, welzijn en zorg. Mijn inhoudelijke specialisaties zijn voorzitterschap, good governance, strategie en werkgeverschap. Ik treed collegiaal op naar medetoezichthouders en bestuurder(s) en ben constructief-kritisch op de inhoud.
Ik ben actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang. 

Meer weten?

Neem direct contact op.
Tel: 06 41 32 06 71 of
E-mail: info@gjv-advies.nl