vertrouwenspersoon

Betrouwbaarheid is mijn aanbod

In elke organisatie waar mensen werken of samenkomen kan grensoverschrijdend gedrag voorkomen of kunnen dilemma’s rond integriteit ontstaan. Een werknemer die hiermee wordt geconfronteerd kan behoefte hebben aan ondersteuning door een vertrouwenspersoon. Als de leiding hieraan niet voldoende aandacht besteedt, kan dit grote gevolgen hebben voor het functioneren van medewerkers, bijvoorbeeld door een verziekte sfeer en langdurige uitval. Sinds 1 juli 2016 is iedere organisatie met meer dan 50 werknemers wettelijk verplicht te beschikken over een interne procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand. Het is verstandig dat in het verlengde hiervan een vertrouwenspersoon wordt aangesteld. Omdat intern vaak niet een deskundig of onafhankelijk persoon voor handen is, is het een goede optie een externe vertrouwenspersoon in te schakelen.

De vertrouwenspersoon ondersteunt een medewerker in de eerste plaats door goed te luisteren en helpen de situatie te verhelderen. Vervolgens kan hij meedenken over mogelijke oplossingen en zo nodig begeleiding bieden bij het indienen van een klacht of het melden van integriteitsschending. De vertrouwenspersoon staat bij alle genoemde acties aan de kant van de werknemer.

Ik bied me aan als extern vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen, met name voor kleinere organisaties in Midden-Nederland in de zakelijke markt en de non-profit. Ik ben in staat, door mijn uitgebreide persoonlijke ervaring als werkgever en werknemer, problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Ik ga bij voorkeur een langdurige relatie aan met een organisatie, zodat ik hem leer kennen. Onze verbintenis is dan gebaseerd op een overzichtelijk maandelijks bedrag voor geregeld overleg en preventie, en een vooraf vastgelegd tarief bij mijn inzet bij een conflict. Ik kan ook optreden als sparringpartner van de directie en OR bij dilemma’s of morele vraagstukken.

Mijn opleiding volgde ik bij gespecialiseerd bureau Van Oss en Partners, ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Dit zorgt ervoor dat mijn kennis op orde is en dat ik feedback ontvang op mijn handelen. Hier vindt u verdere informatie over wat de vertrouwenspersoon doet: filmpje (met dank aan Van Oss en Partners). 

 

Meer weten?

Neem direct contact op.
Tel: 06 41 32 06 71 of
E-mail: info@gjv-advies.nl