Nieuws

December 2019

Aangesteld als vertrouwenspersoon bij Plat4mation, softwarebedrijf te Utrecht.

Mei 2019

Ik ben aan de slag gegaan als vertrouwenspersoon bij Elisabeth Weeshuis Museum.

April 2019

De schone taak om als sportformateur binnen de gemeente De Bilt samen met sportverenigingen en maatschappelijke partners in onderwijs, zorg en welzijn te komen tot een lokaal sportakkoord. Doel om meer mensen prettig en kwalitatief goed te laten sporten!

November 2017

Terug naar de oorsprong. Ik ga in opdracht van de bureaus Drijver & Partners en Sportimpuls beleidsonderdelen van de stichtingen Rotterdam Topsport en Rotterdam Sport Support evalueren.

Oktober 2017

Een oude liefde oppakken... ik mag badmintonlessen gaan geven binnen de Brede School Culemborg, een kennismakingscycklus voor basisschoolkinderen. In een aantal weken van de eerste beginselen naar een eerste partijtje!

September 2017

Ik heb de eer voor NCOI les te gaan geven binnen de Bachelor HBO Sportmanagement. Een mooie gelegenheid mijn brede praktijkervaring te verbinden aan de theorie en daarmee bij te dragen aan de talentontwikkeling van de studenten. Ik start met Sportmarketing, Sportbeleid en Sportstimulering.

Mei 2017

ROC Midden-Nederland heeft me de opdracht gegeven het komende jaar voor gemiddeld 24 uur per week de functie strategisch projectleider BIG Herregistratie verpleegkundige in te vullen. Ik zal verantwoordelijk zijn voor het project- en procesmanagement van de aanbieding van landelijke examens alsmede het te voeren kwaliteitsbeleid. Leuke taak bij een belangrijke onderwijsinstelling in het Utrechtse!

April 2017

Ik mag me sinds kort toezichthouder bij stichting Kinderopvang Schoonhoven noemen. Ik ga me graag inzetten voor deze mooie organisatie!

Meer weten?

Neem direct contact op.
Tel: 06 41 32 06 71 of
E-mail: info@gjv-advies.nl