Loopbaan

In mijn loopbaan ligt het accent op het werken met mensen binnen sociaal-maatschappelijke ondernemingen, die gericht zijn op dienstverlening en verbetering van leefomstandigheden. Veel van deze ondernemingen hebben als werkterrein sport, maar bieden ook deskundigheidsbevordering, talentontwikkeling, gezondheidsbevordering en welzijn. 

Managementfuncties:

 • Algemeen directeur bij Badminton Nederland, een dienstverlenende organisatie van 45.000 leden en 500 verenigingen. Aansturing werkorganisatie van 25 beroepskrachten en 7 regioteams met 250 vrijwilligers. Adviseur en secretaris van bondsbestuur en bondscommissies.
 • Manager en senior beleidsadviseur bij NOC*NSF. Formulering nationaal breedtesportbeleid en realisatie innovatieve projecten. Doel was zo veel mogelijk mensen in Nederland te laten bewegen, vanuit recreatieve, prestatieve en/of gezondheidsbevorderende optiek.
 • Manager Studentensport Nederland.

Bestuurs- en toezichthoudende functies:

 • Voorzitter Raad van Toezicht stichting ElkWelzijn.
 • Toezichthouder Stichting Kinderopvang Schoonhoven.
 • Voorzitter Sportadviesraad B&W Culemborg.
 • Toezichthouder Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzalen Culemborg.
 • Commissaris zwembad De Meer NV.
 • MR-lid basisschool het Praathuis.

Onderwijsfuncties:

 • Strategisch projectleider BIG-herregistratie ROC Midden-Nederland.
 • Docent, examinator en materiaalontwikkelaar HBO Bachelor Sportmanagement NCOI.
 • Taal- en rekencoach individuele leerlingen basis- en middelbare school.
 • Docent, examinator en materiaalontwikkelaar trainer/coach-opleidingen Badminton Nederland.

Vrijwilligersfuncties:

 • Schuldhulpmaatje: advisering en ondersteuning van mensen met financiële problemen.
 • Jobhulpcoach: coaching individuele werkzoekenden.
 • Trainer/coach diverse talentselecties en sportverenigingen.

Meer weten?

Neem direct contact op.
Tel: 06 41 32 06 71 of
E-mail: info@gjv-advies.nl