Persoonlijk

Opgegroeid in Rotterdam-Zuid kan ik met recht zeggen dat ik een echt ’geen woorden, maar daden’-karakter heb. Mijn sportervaring startte onder bereik van de juichtonen uit de Kuip. Na het eerste zwemdiploma leerde het judo mij vallen en opstaan, een voorwaarde voor het echte leven. Maar uiteraard trok het voetbal. Ik had niet zomaar op de Coolsingel gestaan om dé Cup te bewonderen. In samenspel met medespelers mijn aanvallende en verdedigende vaardigheden oefenen. Badminton leerde me zelf verantwoordelijkheid te nemen, actie te ondernemen en te incasseren.
De studie bracht me naar Utrecht. Ik bestudeerde de socialisatie van het oudere kind in de maatschappij. En kwam uit bij een belangwekkend werkterrein voor pedagogen, de sport! Ik studeerde af op vervulling van kaderfuncties van jongeren binnen sportverenigingen ter oefening van hun mondigheid. Om mijn kennis te vergroten volgde ik bijvakken in de sociologie van planning en beleid en de pedagogiek van het bewegende kind.
Tegelijkertijd was ik begonnen aan een trainersloopbaan binnen badminton waarin ik me kwalificeerde voor het hoogste trainersdiploma. Ik gaf training aan verschillende verenigingen en talentenselecties. Met mijn door studie verkregen onderwijsbevoegheid ging ik tevens aan de slag als opleider van badmintontrainers. Ik ontwikkelde voor de bond diverse cursusplannen en -materialen.
Na een carrière als ontwikkelaar en manager van nationaal breedtesportbeleid bij NOC*NSF en algemeen directeur bij Badminton Nederland startte ik mijn eigen bedrijf. Al mijn opgedane kennis en vaardigheden laat ik ten goede komen aan versterking van maatschappelijke ondernemingen, en hun lokale en regionale samenwerkingen op het terrein van sport, welzijn, onderwijs, kinderopvang.

Meer weten?

Neem direct contact op.
Tel: 06 41 32 06 71 of
E-mail: info@gjv-advies.nl