Resultaten

Na jarenlang leden- en belangenorganisaties tot wasdom te hebben gebracht als directeur, strateeg en beleidsmaker, bied ik als gekwalificeerd extern adviseur praktische oplossingen voor organisatorische vraagstukken.

Ik geloof erin dat een organisatie echte vooruitgang boekt door versterking van de aanwezige talenten en inzet van medewerkers. Zij kunnen zodoende doelgericht inspelen op behoeften van belanghebbenden.
 
Ik ben zakelijk én sociaal bewogen. Mijn werk doe ik met daadkracht, enthousiasme en eerlijkheid. En bovenal: resultaten bereik ik in samenwerking met anderen.

Enkele resultaten die ik in mijn loopbaan realiseerde:

 • Opstellen RIF-aanvraag Duurzaamheid Tech College ROC Midden Nederland.
 • Advies verbetering stagepositie MBO-opleiding Assistent huisarts.
 • Verbetering procesmanagement en regelgeving van de landelijke examinering BIG Herregistratie verpleegkundigen.
 • Transformatie van bondsbureau ledenorganisatie in een zelflerend orgaan met medewerkers die als taakeigenaren zelfstandig sturen op hun beleidsresultaten.

 • Effectievere aansturing ledenorganisatie door transitie van bestuurlijke middenlaag naar taakgestuurde regioteams van vrijwilligers die werken naar behoeften van leden.

 • Ontwikkelen en implementeren van good governance in diverse organisaties, met accent op verbetering van verantwoordelijkheids- en taakzuiverheid.
 • Verbetering communicatie ledenorganisatie door inrichting ledenservice, interactieve website en gepersonaliseerde digitale communicatie.

 • Activerend HRM-beleid gebaseerd op competenties, zelfsturing en -beoordeling.

 • Ontwikkeling vrijwilligersbeleid inclusief opleiding, plaatsing en begeleiding van vrijwilligers.

 • Project versterking maatschappelijke rol sportverenigingen door realisatie samenwerking landelijke en provinciale sportaanbieders.

 • Project Culemborgs Sportverbond waarin lokale verenigingen financieel en organisatorisch samenwerken in accommodatiebeheer.

 • Project integratie van trainer/coach-opleidingen in de Europese kwalificatiestructuur. Ontwikkeling en uitvoering opleiding niveau 4.

 • Ontwikkeling en realisatie meerjarig nationaal breedtesportbeleid NOC*NSF.

 • Project herstructurering LOTTO-geldstromen ter waarde van € 45 miljoen.

Meer weten?

Neem direct contact op.
Tel: 06 41 32 06 71 of
E-mail: info@gjv-advies.nl